Dolnośląska Chorągiew Harcerek

Dolnośląska Chorągiew Harcerzy

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (HOPR) powołane na podstawie par. 37 Statu ZHR z dn. 2 kwietnia 1989 r. z 40 op. Zm. Jest ruchem programowo- metodycznym działającym w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
HOPR jest jednostką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powołaną 20 listopada 2002 r. Przygotowujemy i szkolimy harcerki i harcerzy ZHR do służby medycznej i ratownictwa.
Każdy członek ZHR, który działa w ramach konkretnej jednostki bądź jest instruktorem harcerskim i ma ukończone 15 lat, może być członkiem HOPR. Należy ukończyć kurs, zdobyć stopień oraz uczestniczyć w akcjach i zabezpieczeniach organizowanych przez HOPR DLS. Stopnie HOPR, to w kolejności:

Obecnie w ramach HOPR DLS działa 71 członków, w tym:

55 Sanitariuszy HOPR
5 Ratowników HOPR
10 Ratowników KPP
1 Instruktor HOPR


W skład sztabu HOPR DLS obecnie wchodzą:

Koordynator- pwd. Magdalena Mielcarek wędr.

Wicekoordynator- pwd. Damian Malinowski HO

Członek sztabu- Norbert Chryk

Członek sztabu- Maksymilian Woźniak

Członek sztabu- Żaneta Szubryt

Członek sztabu- Paulina Zając

Członek sztabu- Weronika Lisiewicz

Brak grafik