Dolnośląska Chorągiew Harcerek

Dolnośląska Chorągiew Harcerzy

Logowanie

1. Przelewy na rachunek bankowy dokonywane przez rodziców lub inne osoby

Opis wpłaty dokonany przez osobę wpłacającą zawiera zapis o tym, że jest to składka programowa oraz cel wpłaty.

Przykładowy tytuł przelewu wygląda więc następująco:

„Składka programowa – Adam Abacki – obóz harcerski 2023”.

 Jeżeli opis nie zawiera słów „składka programowa”, osoba wpłacająca pisze oświadczenie o treści:

„Oświadczam, iż w tytule przelewu bankowego z dnia  XX.XX.XXXX na kwotę XXX zł tytułem uczestnictwa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx w obozie/kolonii dokonałem omyłkowo błędnego opisu przelewu. Wpłacone pieniądze przeznaczone są na składkę programową na uczestnictwo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx w obozie/kolonii.”

 

Brak grafik