Dolnośląska Chorągiew Harcerek

Dolnośląska Chorągiew Harcerzy

Okręg jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W skład okręgu wchodzą:
a) chorągiew lub chorągwie harcerek,
b) chorągiew lub chorągwie harcerzy,
c) Koła Przyjaciół Harcerstwa,
d) inne jednostki organizacyjne działające na terenie okręgu.

Organami okręgu są:
a) zjazd okręgu,
b) zarząd okręgu,
c) przewodniczący zarządu okręgu,
d) komisja rewizyjna okręgu, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 27 ust. 8 Statut ZHR.

Kadencja organów okręgu trwa dwa lata, przy czym jej początek określa Zjazd ZHR. Skład Zarządu Okręgu na lata 2023-2025:


Przewodniczący Zarządu Okręgu:

hm. Mateusz Surowski HR

Skarbnik Zarządu Okręgu:

phm. Krystyna Sikora wędr.

Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu:

phm. Tomasz Szkudlarski HR

Członkowie Zarządu Okręgu:

phm. Ewelina Niewiadomska HR

phm. Aleksandra Bombała HR

pwd. Daniel Bombała HO

 

 Komendantka Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek:

hm. Małgorzata Szczypińska HR

Komendant Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy:

hm. Michał Gadowicz HR

 

Kapelan Okręgu:

ks. phm. Adam Kwaśniewski HR

Rzecznik Prasowy Okręgu:

hm. Jan Garnecki HR

Komendant HOW Zatoka:

pwd. Wiesław Smyk HO

Brak grafik